ออกรายการในสื่อต่างๆ
รายการทันข่าวเช้า สัมภาษณ์ ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล
ผู้จัดการบริษัท กฤษณกรณ์ ออร์กานิคฟาร์ม จำกัด ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์อีสาน 
ดร รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล ผู้ผลิตข้าวอินทรีย์แบรนด์ Kritsanakorn - Shark Tank Thailand
4CARE ฟอร์แคร์ : สัมภาษณ์ ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล
The District : สัมภาษณ์ ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล

Kritsanakorn Organic Farm Co.,Ltd.
94 M.4 Nongpok Sub-District ,Thawatburi District,Roi-et,45170 Tel : 043-501803 

© 2019-2020  Kritsanakorn Organic Farm Co.,Ltd. All rights reserved.