ออกรายการในสื่อต่างๆ

THAILAND 4.0

เกษตรอุตสาหกรรม

จากนโยบาย Thailand 4.0 ได้รับเกียรติให้มีส่วนร่วม ในการถ่ายทำ " เกษตรอุตสาหกรรม " ที่แสดงถึงการใช้นวัตกรรมและการตลาดนำการผลิตข้าวและผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค  โดยถ่ายทำโรงงาน เครื่องจักร กระบวนการผลิตต่างๆ

รวมถึงสัมภาษณ์ผู้ก่อตั้ง ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล

คนเปลี่ยนโลก SS4 TAPE 45 : ทดแทนคุณแผ่นดิน

RAINBOW MEDIA, ช่อง 5

ดร รณวริทธิ์ ร่วมรายการ Shark Tank Thailand
4CARE ฟอร์แคร์ : สัมภาษณ์ ดร.รณวริทธิ์ 
The District :สัมภาษณ์ ดร.รณวริทธิ์ 
FEATURED IN MEDIA 

เชิดชูเกียรติปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน   
บ้านเมือง

ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล จาก จ.ร้อยเอ็ด ปัจจุบัน มีตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์อีสาน และผู้จัดการสหกรณ์เกษตรอินทรีย์ร้อยเอ็ด จำกัด ครอบคลุมจังหวัดในภาคอีสานหลายจังหวัด เคยได้รับรางวัล Smart Farmer สาขานวัตกรรมการผลิตสินค้าเกษตร ซึ่งเป็นรางวัลของ กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกัน สำนึกรักบ้านเกิด และบริษัท โทเทิลแอคเซสคอมมินิเคชั่น จำกัด หรือ DTAC ซึ่งจัดขึ้นประจำทุกปี เพิ่งได้รับรางวัลเกียรติยศ “เพชรพาณิชย์” สาขาผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตร เนื่องในวันสถาปนากระทรวงพาณิชย์ครบ 96 ปี.....>>

ดอกเตอร์บนแปลงเกษตร ต้นแบบความสำเร็จของคนปลูกข้าว : ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล
Manager Online 
  

 

เพราะทุน “ภูมิพล”จากองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทำให้เขาสามารถเรียนหนังสือ ได้จนจบและกลายเป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่าคนหนึ่งในสังคม

เวลานี้ถ้าพูดถึงวงการข้าวเกษตรอินทรีย์อีสานคงไม่มีใครไม่รู้จัก ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์อีสาน และผู้จัดการสหกรณ์เกษตรอินทรีย์ร้อยเอ็ด จำกัด ครอบคลุมจังหวัดในภาคอีสานหลายจังหวัด

หลังจากจบการศึกษาและยึดอาชีพครูมาช่วงระยะเวลาหนึ่ง ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล ก็ผันตัวเองมาเป็นเกษตรกรและนักวิชาการ เริ่มถ่ายทอดความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจอย่างเต็มตัว......>>

Kritsanakorn Organic Farm Co.,Ltd.
94 M.4 Nongpok Sub-District ,Thawatburi District,Roi-et,45170 Tel : 043-501803 

© 2019-2020  Kritsanakorn Organic Farm Co.,Ltd. All rights reserved.