agriculture-clouds-countryside-cropland-

ข้าวอินทรีย์และผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์

ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในระดับสากล

EU (European Union)  ; NOP  & USDA (United States) ; COR (Canada ); and JAS (Japan)
ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต GMP & HACCP 

บริษัท กฤษณกรณ์ ออร์กานิคฟาร์ม จำกัดเป็นบริษัท ของเกษตรกร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการด้านการตลาดของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์อีสาน

 

ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลเช่น มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของสหภาพยุโรป ( EU Organic )  สหรัฐอเมริกา ( NOP/USDA Organic ) แคนาดา (COR Organic ) และญี่ปุ่น ( JAS Organic ) ที่ครบถ้วนประกอบด้วยฟาร์มเกษตรอินทรีย์ โรงงานเกษตรอินทรีย์ บรรจุภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ และการทำการค้าผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ รวมถึงรับรองมาตรฐานการผลิต GMP และ HACCP ​

 

เรามีข้าวหลายชนิด เช่น ข้าวไรซ์เบอรี่อินทรีย์  ข้าวกล้องหอมมะลิอินทรีย์  ข้าวกล้องอินทรีย์  ข้าวเหนียวและผลิตภัณฑ์อินทรีย์ และอื่น ๆ เช่นนำ้มันรำข้าวหอมมะลิ สบู่ครีมรำข้าว ชาข้าวหอมมะลิ เป็นต้น ปัจจุบันนี้เราได้ผลิตข้าว (OEM), ข่ายส่งให้กับบริษัทต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมถึงขายปลีกในชื่อแบรนด์ของเราคือ "Or-rice"  ​

กำลังการผลิต

100

ตันต่อวัน

สมาชิกกลุ่มเกษตรกร

3,400

ครอบครัว

พื้นที่เพาะปลูก

90,000

ไร่

บริการของเรา

OEM

รับจ้างผลิตข้าวอินทรีย์ และผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ 

WHOLESALE

ขายส่งให้กับธุรกิจ ร้านค้าปลีก
รวมถึงโรงแรม ร้านอาหารต่างๆ

RETAIL

ขายปลีกให้กับผู้บริโภค
ทั่วประเทศ และทั่วโลก
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
การบริหารจัดการและควบคุมคุณภาพ 

ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (ออร์แกนิค) ในระดับสากลจาก Control Union ซึ่งเป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลทําหน้าที่ในการประเมิน และให้ใบรับรองแก่ผู้ผลิตให้เป็นไปตามข้อกําหนดและมาตรฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ผลิตมีการจัดการและควบคุมดูแลระบบการปฏิบัติงาน และเพื่อความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ตามมาตรฐานของเกษตรอินทรีย์

ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต GMP (Good Manufacturing Practice)

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) รับรองโดย BSI

ORGANIC LEARNING CENTER

ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์

LATEST UPDATES
FEATURED IN MEDIA 

เชิดชูเกียรติปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน   
บ้านเมือง

ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล จาก จ.ร้อยเอ็ด ปัจจุบัน มีตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์อีสาน และผู้จัดการสหกรณ์เกษตรอินทรีย์ร้อยเอ็ด จำกัด ครอบคลุมจังหวัดในภาคอีสานหลายจังหวัด เคยได้รับรางวัล Smart Farmer สาขานวัตกรรมการผลิตสินค้าเกษตร ซึ่งเป็นรางวัลของ กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกัน สำนึกรักบ้านเกิด และบริษัท โทเทิลแอคเซสคอมมินิเคชั่น จำกัด หรือ DTAC ซึ่งจัดขึ้นประจำทุกปี เพิ่งได้รับรางวัลเกียรติยศ “เพชรพาณิชย์” สาขาผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตร เนื่องในวันสถาปนากระทรวงพาณิชย์ครบ 96 ปี.....>>

ดอกเตอร์บนแปลงเกษตร ต้นแบบความสำเร็จของคนปลูกข้าว : ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล
Manager Online 
  

 

เพราะทุน “ภูมิพล”จากองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทำให้เขาสามารถเรียนหนังสือ ได้จนจบและกลายเป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่าคนหนึ่งในสังคม

เวลานี้ถ้าพูดถึงวงการข้าวเกษตรอินทรีย์อีสานคงไม่มีใครไม่รู้จัก ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์อีสาน และผู้จัดการสหกรณ์เกษตรอินทรีย์ร้อยเอ็ด จำกัด ครอบคลุมจังหวัดในภาคอีสานหลายจังหวัด

หลังจากจบการศึกษาและยึดอาชีพครูมาช่วงระยะเวลาหนึ่ง ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล ก็ผันตัวเองมาเป็นเกษตรกรและนักวิชาการ เริ่มถ่ายทอดความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจอย่างเต็มตัว......>>

Kritsanakorn Organic Farm Co.,Ltd.
94 M.4 Nongpok Sub-District ,Thawatburi District,Roi-et,45170 Tel : 043-501803 

© 2019-2020  Kritsanakorn Organic Farm Co.,Ltd. All rights reserved.