BLOG

หุงข้าวอย่างไรให้อร่อย


การหุงข้าวด้วยหม้อหุงข้าวไฟฟ้า

1. เตรียมหม้อหุงข้าวไฟฟ้า เทข้าวใส่หม้อชั้นใน 2. ซาวข้าวด้วยน้ำสะอาด เติมน้ำลงในหม้อ 3. เติมน้ำลงไป สัดส่วนที่ใส่จะแตกต่างไปจากชนิดของข้าว ข้าวใหม่ : สัดส่วน ข้าว 1 ต่อน้ำ 1.5 ข้าวเก่า : สัดส่วน ข้าว 1 ต่อน้ำ 1.7 ข้าวกล้อง : สัดส่วน ข้าว 1 ต่อน้ำ 2 4. วางหม้อ ปิดฝา และกดสวิทช์ 5. รอประมาณ 15-20 นาที จนสวิทช์ไฟเปลี่ยนสี จะได้ข้าวหุงสุกกรุ่น รับประทานได้ทันที การหุงข้าวด้วยเตาไมโครเวฟ

1. เตรียมภาชนะแบบมีฝาปิดที่ใช้ได้กับไมโครเวฟ ใส่ข้าวตามปริมาณที่ต้องการ 2. ซาวข้าวด้วยน้ำสะอาด 3. เติมน้ำในสัดส่วนเท่ากับการหุงด้วยหม้อไฟฟ้า 4. ปิดฝา นำใส่เข้าในไมโครเวฟ ตั้งค่าให้อยู่ที่ระดับไฟปานกลาง ตั้งเวลา ประมาณ 15 - 20 นาที

แล้วกดสวิทช์ให้ทำงาน 5. ลองเปิดออกดูใช้ส้อมคนข้าวให้ทั่ว เพื่อให้มั่นใจ ว่าได้ข้าวที่สุกทั่วทั้งภาชนะ ควรตั้งทิ้งไว้สักพักแล้ว

ค่อยเปิดออกรับประทาน หุงข้าวโดยใช้เตาแก๊ส

1. นำหม้อใส่ข้าวตามปริมาณที่ต้องการ 2. ซาวทำความสะอาด 3. เติมน้ำในอัตราส่วน 1.5 เท่าของข้าวที่หุง ตั้งบนไฟที่ตั้งระดับไฟไว้แรงสุด 4. ไม่ต้องปิดฝา ต้มให้เดือดจนน้ำงวดลงเรื่อย ๆ เมื่อน้ำแห้งจนเห็นเมล็ดข้าวแล้ว รีบหรี่ไฟให้อยู่

ในระดับอ่อนสุด แล้วปิดฝาหม้อ 5. สังเกตดูไอน้ำที่ค่อย ๆ น้อยลงจนหมดไอแล้วจึง ปิดไฟ ทิ้งไว้สักพักแล้วค่อยตักออกรับประทาน

การทำข้าวต้ม

1. นำหม้อใส่ข้าวและน้ำ 2. ในอัตราส่วนข้าว 1 ส่วน ต่อน้ำอย่างน้อย 6 ส่วน 3. ตั้งบนเตาไฟ ต้มโดยไม่ต้องปิดฝา 4. เหยาะเกลือเล็กน้อยจะช่วยให้ข้าวนุ่มนวล น่ารับประทานมากยิ่งขึ้น เมื่อน้ำเดือดให้หรี่ไฟลง ใช้ทัพพี

คนเบา ๆ สังเกตดูเมื่อเม็ดข้าวเริ่มบานให้ปิดฝาหม้อไว้ สักครู่แล้วจึงปิดไฟ 5. ตักออกรับประทานขณะร้อน ๆ เพื่อความอร่อย มิฉะนั้นข้าวจะเละและชืด Source : Think Rice Think Thailand,Department of Foreign Trade

ดู 1 ครั้ง