BLOG

ตลาดอาหารอินทรีย์เติบโตต่อเนื่อง ยอดขายทั่วโลกสูงถึง 95 พันล้านเหรียญ


ตลาดอาหารอินทรีย์เติบโตขึ้นอย่างไม่หยุดยั้งในช่วง 20 ปีที่ผ่านมายกเว้นในปี 2556 และ 2561 ตลาดอาหารอินทรีย์ที่ใหญ่ที่สุดคือสหรัฐอเมริกา เยอรมนี และฝรั่งเศส การบริโภคต่อหัวสูงสุดอยู่ในเดนมาร์ก สวีเดน และสวิตเซอร์แลนด์


สังคมทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยกำลังก้าวสู่สังคมของผู้สูงอายุ และคนรุ่นใหม่จะมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและความต้องการในการบริโภคสินค้าที่ผลิตโดยไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมและดีต่อสุขภาพ ดังนั้นแนวโน้มในการบริโภคอาหารอินทรีย์จึงมีแนวโน้มสูงขึ้น


Source : ขอบคุณข้อมูลสถิติและรูปภาพจาก Statista

ดู 1 ครั้ง