BLOG

ดร.รณวริทธิ์และทีมงานเตรียมส่งข้าวอินทรีย์และหน้ากากสู่ชาวร้อยเอ็ด


วันที่ 27 มีนาคม 2563 ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล และทีมงานกฤษณกรณ์ กำลังจัดทำหน้ากากอนามัย พร้อมข้าวสารหอมมะลิ 105 อินทรีย์ เพื่อส่งมอบพี่น้องทุกท่านถึงบ้าน 1,000 ชุด 3,000 กิโลกรัม ผ่านทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

ดู 0 ครั้ง