BLOG

ดร.รณวริทธิ์ ร่วมประชุมเกี่ยวกับการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงการตลาดดร.รณวริทธิ์ ประชุมร่วมกับตัวแทนกลุ่มแปลงใหญ่เพื่อชี้แจงแนวทางการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและการจดทะเบียนนิติบุคคลเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ ด้วยเกษตรสมัยใหม่ และเชื่อมโยงการตลาด โดยมีนายคำพอง อันทะชัย เกษตรอำเภอธวัชบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอธวัชบุรี ดำเนินการโดยมี ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา

ดู 1 ครั้ง
  • LinkedIn
  • Facebook
  • YouTube

Kritsanakorn Organic Farm Co.,Ltd.
94 M.4 Nongpok Sub-District ,Thawatburi District,Roi-et,45170 Tel : 043-501803 

© 2019-2021  Kritsanakorn Organic Farm Co.,Ltd. All rights reserved.