top of page
BLOG

ดร.รณวริทธิ์ ร่วมประชุมเกี่ยวกับการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงการตลาดดร.รณวริทธิ์ ประชุมร่วมกับตัวแทนกลุ่มแปลงใหญ่เพื่อชี้แจงแนวทางการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและการจดทะเบียนนิติบุคคลเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ ด้วยเกษตรสมัยใหม่ และเชื่อมโยงการตลาด โดยมีนายคำพอง อันทะชัย เกษตรอำเภอธวัชบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอธวัชบุรี ดำเนินการโดยมี ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา

ดู 1 ครั้ง
bottom of page