BLOG

ชาร์กเปิดใจ แย่งดีลข้าวไทยส่งออก 50 ล้าน กับหุ้น 25-28%

ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล "ปราชญ์อินเตอร์" ผู้บุกเบิกข้าวอินทรีย์จากร้อยเอ็ด ส่งออกไปหลายประเทศ

| Shark Tank Thailand


ดู 31 ครั้ง