BLOG

ข้อแตกต่างของอาหารออร์แกนิคกับอาหารทั่วไป l Organic Vs Conventional Foods


ผลิตภัณฑ์อาหารอินทรีย์ (ออร์แกนิค) หมายถึง อาหารที่ผลิต จัดทำ และแปรรูปโดยไม่ใช้สารเคมีใด ๆ โดยห้ามมิให้ใช้สารกำจัดศัตรูพืช ปุ๋ยเคมี สารกันบูด และฮอร์โมนเพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์


ความแตกต่างทางโภชนาการมีดังนี้


ระดับไนเตรต

ความคาดหวังเกี่ยวกับประโยชน์ต่อสุขภาพของอาหารออร์แกนิคเป็นแรงจูงใจสำหรับผู้บริโภคในการซื้อสินค้าออร์แกนิค มีการศึกษาบางอย่างที่แสดงระดับไนเตรตในอาหารออร์แกนิคต่ำกว่าอาหารที่ผลิตตามปกติทั่วไป เนื่องจากไนเตรตจะทำให้มีความเสี่ยงสูงขึ้นในการพัฒนามะเร็งของระบบทางเดินอาหารและ ภาวะเมธฮีโมโกลบินนีเมีย (methemoglobinemia)ในเด็ก (โรคเลือดที่เซลล์เม็ดเลือดแดงมีระดับของ methemoglobin ที่สูงกว่า 1%) เป็นที่ชัดเจนว่าทำไมการบริโภคไนเตรตน้อยลงจึงเป็นที่สนใจสำหรับผู้บริโภคอาหารออร์แกนิค


สารประกอบฟีนอลิก ( Phenolic compounds ) ระดับของสารประกอบฟีนอลิกสูงกว่าในอาหารออร์แกนิค สารประกอบฟีนอลิกมีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระ ต้านการอักเสบและต้านมะเร็ง การบริโภคผ่านผักและผลไม้มีส่วนช่วยลดอัตราการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและลดความเครียดจากการเกิดออกซิเดชัน

โพลีฟีนอล (polyphenols) ป้องกันผลกระทบต่อมะเร็งบางชนิด ได้แก่ มะเร็งปาก มะเร็งกระเพาะอาหารมะเร็งลำไส้ มะเร็งลำไส้เล็กส่วนต้น มะเร็งตับ มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม และมะเร็งผิวหนัง ในขณะที่โโพลีฟีนอลเหล่านี้แสดงให้เห็นว่ามีผลในการป้องกันโรคมะเร็ง แต่วิธีการที่พวกเขาทำมันแตกต่างกัน กลไกบางอย่างรวมถึงผลกระทบต่อการต่อต้านเซลล์มะเร็ง, การเหนี่ยวนำของการจับวงจรของเซลล์ในช่วงของเซลล์ที่กำลังจะตาย, การป้องกันการเกิดออกซิเดชันและการเหนี่ยวนำของเอนไซม์ล้างพิษ, การควบคุมระบบภูมิคุ้มกันและต้านการอักเสบ


ความเสี่ยงต่อสุขภาพของสารกำจัดศัตรูพืชในอาหารทั่วไป

สารกำจัดศัตรูพืชตกค้างเป็นสารปนเปื้อน ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่ามีฤทธิ์เป็นพิษต่อพันธุกรรม เป็นสารก่อมะเร็ง มีผลต่อระบบประสาทต่อมไร้ท่อและสารก่อภูมิแพ้


Source : www.news-medical.net


Organic Vs Conventional Foods


Organic food refers to food products that are produced, prepared, and processed without the use of any chemicals. It means organic food production prohibits the use of chemical pesticides, chemical fertilizers, chemical preservatives and hormones to stimulate the growth of plants and animals.


Nutritional differences between organic and conventional foodsLevels of nitrates


Expectations around the health benefits of organic food are among the strongest motivations for consumers to buy organic produce. There are some studies that show lower levels of nitrates in organic food when compared with conventionally produced food.


As nitrates have been associated with higher risks of developing gastrointestinal cancer and methemoglobinemia in children (a blood disorder where red blood cells contain levels of methemoglobin that are higher than 1%), it is obvious why consuming fewer nitrates is attractive for consumers.


Phenolic compounds

Levels of phenolic compounds have been shown to be higher in organic food. Phenolic compounds have antioxidant, antimutagenic, anti-inflammatory and anticarcinogenic properties. The consumption of polyphenols through fruit and vegetables has been linked to a lower incidence of coronary heart disease, and reduces oxidative stress.


A number of polyphenols have been identified for their protective effect on certain cancers including: Mouth cancer,Stomach cancer,Colon cancer,Duodenum cancer,Liver cancer,Lung cancer,Cancer of the mammary glands and Skin cancer


While these polyphenols have all been shown to have protective effect on cancer, the way in which they do this is different. Some mechanisms include antiproliferative effects on tumor cells, the induction of cell cycle arrest during apoptosis, the prevention of oxidation and the induction of detoxification enzymes, regulating the immune system, and anti-inflammatory activity.


Health risks of pesticides in conventional food

Pesticide residues are contaminants that are known to have genotoxic, carcinogenic, neuro destructive, endocrine and allergenic effects.Source : www.news-medical.net

ดู 10 ครั้ง