top of page
BLOG

การแปรรูปข้าวอินทรีย์ -ตอนโรงสีข้าวอินทรีย์โดย ดร.รณวริทธิ์


กระบวนการแปรรูปผลผลิตอินทรีย์ต้องมีการตรวจสอบและรับรองทุกขั้นตอน โดยเริ่มจากฟาร์มอินทรีย์ เข้าสู่กระบวนการผลิต และไปสู่การจัดจำหน่าย


กระบวนการแปรรูปข้าวอินทรีย์ ส่วนที่สำคัญหลักคือ โรงสีข้าวอินทรีย์ ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบ รับรอง ( Organic Rice Mill ) ไม่สามารถเอาข้าวทั่วไปมาสีปนกันได้ สำหรับโรงสีขนาดใหญ่ กำลังการผลิตสูงแต่จำนวนข้าวอินทรีย์น้อย ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะรองรับข้าวอินทรีย์อย่างเดียว โดยโรงงานจะต้องล้างไลน์การผลิต มีวิธีการคือ ใช้ข้าวเปลือกอินทรีย์ใส่เข้าไปในกระบวนการผลิต เช่น หากมีกำลังการผลิตทั้งหมด 400 กิโลกรัมต่อวัน อาจใช้ข้าวเปลือกอินทรีย์ 500 กิโลกรัม, หากมีกำลังการผลิต 100 กิโลกรัมต่อวัน อาจใช้ข้าวเปลือกอินทรีย์ 200-300 กิโลกรัม เป็นต้น โดยข้าวที่ออกมาจากการล้างไลน์การผลิตนี้ ไม่ถือว่าเป็นข้าวอินทรีย์ ให้ขายออกไปเป็นข้าวทั่วไป


สำหรับโรงสีของเรา มีไลน์การผลิตข้าวอินทรีย์อย่างเดียวเท่านั้น เพราะมีกำลังการผลิตที่พอเหมาะ พอดีกับข้าวที่จะใช้ในกระบวนการผลิต คือ 100 กิโลกรัมต่อวัน


โปรดติดตามตอนต่อไป หรือเรียนรู้โดยละเอียดที่ Organic Learning Center >>>


ดู 7 ครั้ง
bottom of page