top of page
BLOG

การแปรรูปข้าวอินทรีย์ - ตอนแปรรูปข้าวอินทรีย์ต้องได้รับการรับรองทุกขั้นตอน โดย ดร.รณวริทธิ์


หลังจากได้ข้าวมาแล้วเราจะทำการบรรจุในถุงสุญญากาศซึ่งถุงนี้จะมีการตรวจสอบเป็น Food Grade คือถุงที่สามารถใช้บรรจุอาหารได้ โดยข้าวที่สีจากโรงสีนำมาบรรจุในกระบวนการการบรรจุต้องได้รับการรับรองให้เป็นโรงงานบรรจุข้าวอินทรีย์ คือจะต้องไม่มีการปนเปื้อน


หลังจากนั้นเอามาใส่กล่อง ซึ่งกล่องนี้ต้องใส่เครื่องหมายมาตรฐานอินทรีย์ เช่นมาตรฐาน USDA Organic คือมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา, EU Organic คือมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของสหภาพยุโรป, JAS Organic คือมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของประเทศญี่ปุ่นซึ่งกล่องนี้ต้องส่งไปให้ผู้ตรวจประเมินได้ตรวจสอบอนุมัติรูปแบบของกล่อง ข้อความต่างๆ ตราสัญลักษณ์ต่างๆให้ถูกต้องทั้งหมด จึงจะนำไปจัดจำหน่ายได้ ซึ่งโรงงานที่บรรจุนี้ต้องได้รับการรับรองเป็นโรงงานบรรจุข้าวอินทรีย์ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องจากโรงสีข้าวอินทรีย์


ส่วนอื่นๆจากข้าว เช่นปลายข้าวนำมาแปรรูปเป็นแป้ง ซึ่งโรงงานที่ทำแป้งต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองเป็นโรงงานแป้งอินทรีย์ หากนำมาสกัดเป็นน้ำมันรำข้าวอินทรีย์โรงงานสกัดก็ต้องได้รับการรับรองเป็นโรงงานสกัดน้ำมันรำข้าวอินทรีย์ ( วัตถุดิบเป็นอินทรีย์แต่กระบวนการแปรรูปไม่ใช่อินทรีย์ ก็ไม่นับว่าเป็นสินค้าอินทรีย์ ) ในการสกัดน้ำมันรำข้าวเริ่มจากการเอาโลหะหนักและสิ่งเจือปนออกให้ได้เฉพาะน้ำมันรำข้าวออกมา เอามาผ่านความร้อนโดยการอบอุณภูมิไม่เกิน 40 องศาและต้องนำมาเข้าสู่กระบวนการสกัดเย็น กระบวนการกรองสูญญากาศ กรองแรงดัน กรองกระดาษช่วยเอาสารแขวนลอยออกให้หมด เพื่อให้ได้น้ำมันแท้ๆไม่มีสิ่งเจือปนและผ่านรังสีอินฟราเรด หลังจากนั้นนำเก็บเข้าคลังสินค้าหรือบรรจุเป็นแคปซูลหรือขวดต่อไป


ทั้งหมดนี้ต้องมีการรับรองกระบวนการอินทรีย์ ทุกขั้นตอนต้องไม่มีการปนเปื้อนจะทำให้เราได้สินค้าอินทรีย์เพื่อให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจได้รับสินค้าที่ปลอดภัย ปลอดสารเคมี ปลอดสารสังเคราะห์


โปรดติดตามตอนต่อไป หรือเรียนรู้โดยละเอียดที่ Organic Learning Center >>>


ดู 12 ครั้ง
bottom of page