BLOG

การบรรยายเกษตรกรไทยก้าวไกลสู่ตลาดโลก โดย ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล


การบรรยายเกษตรกรไทยก้าวไกลสู่ตลาดโลก โดย ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล ผ่านทางการประชุมออนไลน์ทางเพจของ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการค้ายุคใหม่ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2563

ดู 0 ครั้ง