ข่าวและกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาผู้ทรงภูมิปัญญาและมีคณูปการต่อภาคเกษตรไทย และได้เข้ารับพระราชทานโล่ห์จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายวิจัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมนี้ ทางคณะกรรมการฯ ได้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา

การประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.และแปลงใหญ่ระดับเขต ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 27 ธค.60 ณ สกก.4 ขอนแก่น

ฯพณฯ ดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ พร้อมด้วย อธิบดี ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์อีสาน และสหกรณ์เกษตรอินทรีย์ร้อยเอ็ด จำกัด ในโครงการบัวแก้วสัญจร

ส่งออกข้าวหอมมะลิออร์แกนิค 278 mts.ไปยุโรป

ร่วมงานแสดงสินค้าTHAIFEX World of Food Asia 2017 ที่อิมแพค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 31 พ.ค - 4 ก.ค 2017 

พิธีลงนามสัญญาซื้อขายข้าวเปลือกหอมมะลิ 105 อินทรีย์มาตรฐานสากล โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมภายใต้กลุ่มเครือข่ายแปลงใหญ่โดย ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล สมาชิกวุฒิสภา ในนามประธาน ศพก.และแปลงใหญ่ ร่วมเป็นสักขีพยานและให้แนวทางการดำเนินการด้านการตลาดทั้งในและต่างประเทศ

เจรจาการค้ากับนักธุรกิจจีน ศึกษาดูงานการตรวจคุณภาพข้าว กระบวนการบรรจุหีบห่อก่อนส่งออก ประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ

Kritsanakorn Organic Farm Co.,Ltd.
94 M.4 Nongpok Sub-District ,Thawatburi District,Roi-et,45170 Tel : 043-501803 

© 2019-2020  Kritsanakorn Organic Farm Co.,Ltd. All rights reserved.