ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 27 มีนาคม 2563
ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล และทีมงาน กำลังจัดทำหน้ากากอนามัย พร้อมข้าวสารหอมมะลิ 105 อินทรีย์ เพื่อส่งมอบพี่น้องทุกท่านถึงบ้าน 1,000 ชุด 3,000 กิโลกรัม ผ่านทางท่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด   

วันที่ 8 กันยายน 2562
ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะทำงานศูนย์ประสานงานสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดร้อยเอ็ด (สาขาอาชีพกสิกรรม) เข้าเยี่ยมให้กำลังใจแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย และแจกถุงยังชีพ 500 ชุด ในพื้นที่ บ้านปากบุ่ง ตำบลสะอาด บ้านโปโล บ้านปากปลาค้าว บ้านคุยโพธิ์ ตำบลดอนโอง อำเภอโพธิชัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีราษฎรได้รับความเดือดร้อนรวมกว่า 8,000 คน โดยการประสานงานของ ปภ.ร้อยเอ็ด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานในพื้นที่และมีนายวิชิต ศีลพันธ์ นายอำเภอโพธิ์ชัย อำนวยการประสานงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิด

Kritsanakorn Organic Farm Co.,Ltd.
94 M.4 Nongpok Sub-District ,Thawatburi District,Roi-et,45170 Tel : 043-501803 

© 2019-2020  Kritsanakorn Organic Farm Co.,Ltd. All rights reserved.